VATTENSKADA DEJOUR - 24/7

Vattenskador - takleckage - stormskador

FUKTSKADEJOUR 24 / 7

VI ÄR BEREDDA ATT STÅ TILL TJÄNST DYGNET RUNT

i Karleby, Jakobstads, Vasa och Kalajoki regionen. Vi hjälper årligen hundratals hemhushåll, företag och samfund som har drabbats av plötsliga motgångar.

VATTENSKADOR KRÄVER OFTAST SNABB REAGERING

för att begränsa skadorna till minsta möjliga. Detta gäller både stora och små vatten läckage, därför att de torra väggkonstruktionen suger gärna vatten. Vi kartlägger skadans karaktär och försäkrar att skadan inte blir värre. Vi startar torkningsarbetet omgående och avfattar åtgärdsplan. Vi använder redskap och utrustning som situationen kräver.

KOTIVALMIS ÄR ETT AV OMGIVNINGENS MÅNGSIDIGASTE RENOVERINGS FÖRETAG

Vi sysselsätter för närvarande 30 professionella yrkesmän och utför samtliga certifierade vattentätningar och rörmonteringar själv.

RIVNINGSARBETEN SKÖTER VI DAMMFRITT,

utan att sota ner andra delar av fastigheten. Vi utför fuktmätning och försäkrar att konstruktionen är torr innan byggnadsskedet införs. Vi förser kunden med duschskåp eller duschvagn om så önskas.

VI UTFÖR ALLA RENOVERINGS- OCH SANERINGS ARBETEN MED ÖVER 3000 FULLBORDADE UPPDRAGS ERFARENHET

Våra kunder får all service från samma organisation, utan att behöva vänta på att specialister från andra håll kommer att utföra rör- och vattentätnings arbeten.

VI ÄR SPECIALISERADE OCKSÅ ATT RENOVERA FUKTSKADOR I BADRUM OCH ANDRA VÅTUTRYMMEN

Vattenskador kan uppstå även så småningom, under åren eller årtionden. Renovering av fuktskador är mödosamt och tidsödande, vilket har gjort att utbudet minskar jämt. Vi utför dessa mest krävande renoveringstjänster som huvudsysselsättning.

VID TAKLÄCKAGE OCH STORMSKADORDEN

jobbar vi på samma sätt. Vi utreder situationen och försäkrar att skadorna inte blir värre. Vi gör ett renoveringsplan tillsammans med kunden och erbjuder offert av arbetet.

Om man är tvungen att utföra rivningsarbeten kan det vara motiverat att överväga också andra åtgärder som kan förbättra livskvalitet och säkerhet under kommande åren I den egna fastigheten. Från våra förnyade hemsidor www.kotivalmis.fi hittar ni ingående information av våra övriga tjänster. Det är högst rekommendabelt att försäkra golvbrunnarnas, vattentätningars, rörledningars och batterielementens skick. Montering av golvvärme är förmånligt I samband med rivningen. En helt ny service som vi kan erbjuda är montering av luft / vatten- och bergsvärme anläggningar. Reducering av värme kostnader kan nå upp till 50–70% jämfört med olje- eller elvärme.