Fasadrenovering och målning

Vi utför alla slag av fasad renoveringar och målnings arbeten för hemhushåll, företag och samfund. Vi betjänar mångsidigt även vid strömlösa sommarstugår och reparerar utbyggnader. I samband med fasad renovering är det ofta motiverat att överväga också målning av taket. Samtliga av våra tjänster berättigar till hushållsavdrag. Vi skickar alltid hushållsavdragsbetyg.

FASADRENOVERING

 • Vi undersöker alltid noggrant fastighetens egenskaper och kondition. Vår specialist ger ett sakkunnigt förslag om åtgärder som lönsamma att utföra.
 • Vi utför rivnings- och reparations arbeten raskt och försäkrar konstruktionens kondition.
 • Vi ersätter förmjuknade delar I stommen och konstruktionen.
 • Vi utför eventuell tilläggsisolering och vindskydds montering.
 • Vi försäkrar saklig vädring I väggkonstruktionen.
 • Vi monterar beläggningen enligt kundens önskemål.
 • Vi monterar nya fönster och dörrar vid behov.
 • Vi målar och monterar Hörn- pann- och under panel samt fönsterbågar färdigt före monteringen.
 • Vi sköter också om beläggning eller målning av sockeln.

Från våra nya hemsidor hittar ni utförlig information om målning eller renovering av tak.

FASADMÅLNING

 • Vi undersöker beläggningens skick lika noggrant som vid renoveringen och ersätter förmjuknade delar.
 • Vi försäkrar att alla ytor är torra innan målningen utförs.
 • Vi reder ut vilken typ av målfärg har används tidigare (Olika målfärger avstöter varandra) och försäkrar att färgen fastnar och täcker sakligt.
 • Vi utför målningsarbetet som sprut- eller handmålning beroende på fastigheten och materialet.
 • Vi målar och monterar Hörn- pann- och under panel samt fönsterbågar.

Behov för renovering?


Beställ här gratis renoverings kartläggning. Detta binder inte till några kostnader. Vi undersöker alla detaljer och ger offert av renoveringen. Kartläggningen kan utföras också utanför tjänstetiden. Vi tar kontakt för att hitta lämplig tidpunkt.

FÖRSÄLNING

24/7 dejour

KOTIVALMIS RENOVERINGSBUTIKER

 Öppet må–fre 9.00–16.00 

renovering av bastu och badrum

renovering av bruksvatten- och värmeanlaggningen

SÄHKÖREMONTIT

fasadrenovering och målning

sommarstugor och terrasser

renovering av kök, vardagsrum ich sovrum

LIIKETILAT

vattenskador

TIETOSUOJALAUSUNTO