VATTENSKADA DEJOUR - 24/7

Fasadrenovering och målning

Vi utför alla slag av fasad renoveringar och målnings arbeten för hemhushåll, företag och samfund. Vi betjänar mångsidigt även vid strömlösa sommarstugår och reparerar utbyggnader. I samband med fasad renovering är det ofta motiverat att överväga också målning av taket. Samtliga av våra tjänster berättigar till hushållsavdrag. Vi skickar alltid hushållsavdragsbetyg.

FASADRENOVERING

 • Vi undersöker alltid noggrant fastighetens egenskaper och kondition. Vår specialist ger ett sakkunnigt förslag om åtgärder som lönsamma att utföra.
 • Vi utför rivnings- och reparations arbeten raskt och försäkrar konstruktionens kondition.
 • Vi ersätter förmjuknade delar I stommen och konstruktionen.
 • Vi utför eventuell tilläggsisolering och vindskydds montering.
 • Vi försäkrar saklig vädring I väggkonstruktionen.
 • Vi monterar beläggningen enligt kundens önskemål.
 • Vi monterar nya fönster och dörrar vid behov.
 • Vi målar och monterar Hörn- pann- och under panel samt fönsterbågar färdigt före monteringen.
 • Vi sköter också om beläggning eller målning av sockeln.

Från våra nya hemsidor hittar ni utförlig information om målning eller renovering av tak.

FASADMÅLNING

 • Vi undersöker beläggningens skick lika noggrant som vid renoveringen och ersätter förmjuknade delar.
 • Vi försäkrar att alla ytor är torra innan målningen utförs.
 • Vi reder ut vilken typ av målfärg har används tidigare (Olika målfärger avstöter varandra) och försäkrar att färgen fastnar och täcker sakligt.
 • Vi utför målningsarbetet som sprut- eller handmålning beroende på fastigheten och materialet.
 • Vi målar och monterar Hörn- pann- och under panel samt fönsterbågar.