Sommarstugor, uthusbyggnader och strandbastun i skick!

Kotivalmis uppfyller samtliga av hemhushållens renoverings- och sanerings behov. Vi utför alla renoverings uppdrag till sommarstället med samma sakkunnighet och noggrannhet som bostäder och offentliga faciliteter.

VI UTFÖR

  • Reparation av skorsten och plåt beläggning
  • Takremont eller service, tvättning och målning av taket
  • Montering av hängrännor och stuprör
  • Fasad-renovering eller målning
  • Om montering av fönster och dörrar
  • Nymontering av isolering eller tilläggs isolering
  • Vattentätning-, rör- och el monteringar
  • Inomhus renovering
  • Nymontering eller reparation av terrasser

OBS! Vi monterar också solpanel- och belysnings-anläggningar till sommarstugor som saknar elektricitet. Vi kan förse anläggningen med laddningspunkt för mobil, kamera, tablett mm. samt stereo och TV.

Vi fullbordar även nya drömmar. Om ni har en vision så har vi verktyg och kunnande att genomföra arbetet.

Behov för renovering?


Beställ här gratis renoverings kartläggning. Detta binder inte till några kostnader. Vi undersöker alla detaljer och ger offert av renoveringen. Kartläggningen kan utföras också utanför tjänstetiden. Vi tar kontakt för att hitta lämplig tidpunkt.

FÖRSÄLNING

24/7 dejour

KOTIVALMIS RENOVERINGSBUTIKER

 Öppet må–fre 9.00–16.00 

renovering av bastu och badrum

renovering av bruksvatten- och värmeanlaggningen

SÄHKÖREMONTIT

fasadrenovering och målning

sommarstugor och terrasser

renovering av kök, vardagsrum ich sovrum

LIIKETILAT

vattenskador

TIETOSUOJALAUSUNTO