VATTENSKADA DEJOUR - 24/7

Sommarstugor, uthusbyggnader och strandbastun i skick!

Kotivalmis uppfyller samtliga av hemhushållens renoverings- och sanerings behov. Vi utför alla renoverings uppdrag till sommarstället med samma sakkunnighet och noggrannhet som bostäder och offentliga faciliteter.

VI UTFÖR

  • Reparation av skorsten och plåt beläggning
  • Takremont eller service, tvättning och målning av taket
  • Montering av hängrännor och stuprör
  • Fasad-renovering eller målning
  • Om montering av fönster och dörrar
  • Nymontering av isolering eller tilläggs isolering
  • Vattentätning-, rör- och el monteringar
  • Inomhus renovering
  • Nymontering eller reparation av terrasser

OBS! Vi monterar också solpanel- och belysnings-anläggningar till sommarstugor som saknar elektricitet. Vi kan förse anläggningen med laddningspunkt för mobil, kamera, tablett mm. samt stereo och TV.

Vi fullbordar även nya drömmar. Om ni har en vision så har vi verktyg och kunnande att genomföra arbetet.