VATTENSKADA DEJOUR - 24/7

renovering av bastu och badrum

Det har varit väldigt mycket diskussion om mögel och problem med inomhusluften I offentligheten under de senaste åren. Myndigheterna beslöt år 2000 att STT (Statens teknologiska forskningscentral) ansvarar för kontroll av vattenisoleringsmaterialer som får användas samt utförandet av monteringen. VTT certifierade renoveringar duger också till försäkringsbolagen. Efter detta har problemen avsevärt minskat, men det finns skäl att gripa till vid minsta färg- eller konstruktionsförändring I fuktiga utrymmen.

Det har visat sig att I lägenheter som har byggts eller renoverats innan år 2000 träffar man genomgående på fuktskador och otrevliga följdverkan av detta. Försäkringsbolagen vägrar att ersätta skador som förorsakas av bristfällig vattenisolering. Samma gäller gamla rörledningar, helt eller delvis.

Vi erbjuder både våra gamla och nya kunder en gratis ytfuktmätning samt kartläggning av renoveringsbehov. Vänligen kontakta oss för att slå fast en lämplig tidpunkt när vår specialist kan komma för att undersöka läget. Han ger en muntlig rapport angående fastighetens skick samt en renoveringskalkyl.

Renoveringskostnaderna ställer sig vanligen rimliga när åtgärderna utförs I tid, speciellt när staten bistår med 50% hushållsbistånd av samtliga arbetskostnader.

VI UTFÖR SAMTLIGA ARBETEN SAKKUNNIGT OCH ENLIGT KUNDENS ÖNSKEMÅL

  • Vi skyddar lägenheten och utför alla rivningsarbeten dammfritt.
  • Vi utför fuktmätningen efter rivning och försäkrar att konstruktionen är torr.
  • Vi fullbodar renoveringen enligt besked som har planerats tillsammans med kunden.
  • Vår STT-certifierad specialist utför alla vattentätningsarbeten.
  • Våra egna rörmonterare utför alla VVS monteringar.
  • Livet I lägenheten kan fortsätta under renoveringen. Vi erbjuder duschskåp eller duschvagn samt kemikalisk wc vid behov.

Vi rekommenderar varmt gratis renoveringsundersökning, som inte förbinder er till några som helst kostnader. Ni kan fritt bestämma om eventuella åtgärder när ni får redogörelsen av läget.

Läs merreferens