Vattenskada dejour – 24/7

044 210 7347

Renovering av taket

Renovering av taket

Taket är hemmets viktigaste skydd. Även små brister eller hål i taket kan leda till omfattande skador om vattnet får möjlighet att komma obemärkt till konstruktionen. I äldre fastigheter möter man också på brister I vattenavledningen (underlaget) och luftkonditioneringen. Bägge kan förorsaka mögel och röta, som I längden kan öka kostnaderna avsevärt.

Renovering som utförs I tid är alltid det förmånligaste alternativet, speciellt när staten stöder renoveringsarbeten via hushållsbiståndet. Vi bifogar alltid Hushållsbistånds betyg.

Som ett lokalt renoveringsföretag är det en prestige fråga för oss att utföra samtliga uppdrag punktligt och efter besked. Vi kommer att finnas tillgängliga också efter renoveringen.

Våra egna lokala ämbetsmän utför alla slag av takremont

 • Montering av plåttak
 • Underlagsremont
 • Montering av ytterpanel
 • Skorstensbelag
 • Montering av hängrännor och stuprör
 • Tak-bryggor och snöräcke
 • Brand- och takstege
 • Regnvatten anläggningar

Vi renoverar också tak-konstruktionen, ifall skador har hunnit uppstå.

Förhöjning av tak

Vi utför också förhöjning av lindrigt lutande sadeltak samt pulpet tak. Vi ersätter platta tak med sadeltak, vilket är det säkraste och pålitligaste konstruktionsvalet I nordiska förhållanden.

Service, rengöring och målning av taket

Rätt fullbordad målningsrenovering gör ett begagnat plåttak som ny igen. Vi utför alla åtgärder för att maximera livslängden av taket. I flesta fall kan färgdrabbade takplåt vara fullt användbara efter rätta åtgärder. Vi utför samtliga arbetsskeden med erfarenhet av tusentals renoverings uppdrag.

 • Rengöring med panssar-tvätmedel
 • Slipning av rost och grundmålning
 • Forskning av riskpunkter och tätning (Pipor, håltagningar mm.)
 • 2-skikts målning med Kirjo plåttaksmål
 • Tvättning eller nymontering av häng- och stuprännor efter behov
 • Målning eller nymontering av pann- och underpanel

Beställ kostnadsfri konditionskartläggning

Ni får en offert med fast pris och renoveringsplan. Vi planerar alltid renoveringen noggrant tillsammans med kunden och bokför samtliga åtgärder.

Behov för renovering?

Beställ här gratis renoverings kartläggning. Detta binder inte till några kostnader. Vi undersöker alla detaljer och ger offert av renoveringen. Kartläggningen kan utföras också utanför tjänstetiden. Vi tar kontakt för att hitta lämplig tidpunkt.

Försälning

044 217 9942

24/7 Dejour

044 210 7347

Kotivalmis renoveringsbutiker