Vattenskada dejour – 24/7

044 210 7347

ALL RENOVERING OCH BYGG AV HEMMET

BEKYMMERLÖS RENOVERING!

Vi vill att er renovering blir förutom väl gjord – också möjligast bekymmerlös. Vi erbjuder planering, utföring och tillbehör – allt från samma ställe. Vi har erfarna ämbetsmän till samtliga renoverings- och byggnings uppdrag.

obs!

Vi erbjuder dusch faciliteter, kemialisk wc, dammlös undanröjning och många andra tjänster som lättar renoverings skedet.

HUSHÅLLSBIDRAG 50%

Upp till 50% hushållsbidrag av arbetskostnaderna. Läs mer!

Flexfinansiering från oss

För ett större projekt kan vi erbjuda finansiering eller delbetalning. Läs mer om renoverings finansiering. Läs mer!

Renovering av bastu och badrum

Det har varit väldigt mycket diskussion om mögel och problem med inomhusluften I offentligheten under de senaste åren. Myndigheterna beslöt år 2000 att STT (Statens teknologiska forskningscentral) ansvarar för kontroll av vattenisoleringsmaterialer som får användas samt utförandet av monteringen. VTT certifierade renoveringar duger också till försäkringsbolagen. Efter detta har problemen avsevärt minskat, men det finns skäl att gripa till vid minsta färg- eller konstruktionsförändring I fuktiga utrymmen.
Lue lisää!

Renovering av taket

Taket är hemmets viktigaste skydd. Även små brister eller hål i taket kan leda till omfattande skador om vattnet får möjlighet att komma obemärkt till konstruktionen. I äldre fastigheter möter man också på brister I vattenavledningen (underlaget) och luftkonditioneringen. Bägge kan förorsaka mögel och röta, som I längden kan öka kostnaderna avsevärt.
Lue lisää!

Renovering av bruksvatten- och värmeanläggningen

De nya kompositrören håller betydligt längre än tidigare använda järn- och kopparrör.
Lue lisää!

Rocky och geotermisk

Förnybar energi för dig och din familj. Med Vaillant bergvärmepump sänks uppvärmningskostnaderna till en bråkdel av de traditionella uppvärmningssystemens kostnader.
Lue lisää!

Renovering av kök, vardagsrum och sovrum

Det lönar sig att offra tillräckligt mycket tid att planera renoveringen. Det viktigaste är grundrenoveringen, där man utför fuktmätning, granskning av rörledningar och värmeanläggningen. Speciellt med tanke på småbarn och åldringar kan det vara motiverat att överväga montering av golv-värme I samband med renoveringen.
Lue lisää!

Försälning

044 217 9942

24/7 Dejour

044 210 7347

Kotivalmis renoveringsbutiker