Vattenskada dejour – 24/7

044 210 7347

ALL RENOVERING OCH BYGG AV HEMMET

BEKYMMERLÖS RENOVERING!

Vi vill att er renovering blir förutom väl gjord – också möjligast bekymmerlös. Vi erbjuder planering, utföring och tillbehör – allt från samma ställe. Vi har erfarna ämbetsmän till samtliga renoverings- och byggnings uppdrag.

obs!

Vi erbjuder dusch faciliteter, kemialisk wc, dammlös undanröjning och många andra tjänster som lättar renoverings skedet.

HUSHÅLLSBIDRAG 50%

Upp till 50% hushållsbidrag av arbetskostnaderna.

Flexfinansiering från oss

För ett större projekt kan vi erbjuda finansiering eller delbetalning. Läs mer om renoverings finansiering. Läs mer!

Behov för renovering?

Beställ här gratis renoverings kartläggning. Detta binder inte till några kostnader. Vi undersöker alla detaljer och ger offert av renoveringen. Kartläggningen kan utföras också utanför tjänstetiden. Vi tar kontakt för att hitta lämplig tidpunkt.

Försälning

044 217 9942

24/7 Dejour

044 210 7347

Kotivalmis renoveringsbutiker