VESIVAHINKOPÄIVYSTYS - 24/7

Tietosuojalausunto

Myynnin, markkinoinnin ja urakoinnin tietosuoja:

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa, kuinka käytämme ja käsittelemme sinusta keräämiämme tietoja. Käyttäjänä annat suostumuksesi rekisterin tallentamiseen. Rekisterimme sisältää käytännön tietoa sinusta ja mm. remontti kohteestasi johon on luotu työsopimus. Pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä sekä rekisteriä.

Rekisterinpitäjä

Kotivalmis Rakennus ja Remontti Oy

Y-tunnus 2209077-2

Pitkänsillankatu 10

67100 Kokkola

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Kotivalmis Remontit toimistoon kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa. Sähköpostiosoite: toimisto (@) kotivalmis.fi tai postitse.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, ja kehittämiseen, kuten:

• Käyttäjän tietojen ylläpito

• Käyttäjien valtuuttamien toimeksiantojen suorittaminen, kuten laskujen lähetys ja työsopimusten täytäntöönpano.

• Kyselyt, esim. asiakastyytyväisyyskyselyt. Arvonnat tapahtumissa.

Rekisterin tietosisältö

• Nimi

• Yhteystiedot (puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite)

• Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tiedot asiakkaan valtuuttamista toimeksiannoista. Työsopimukseen liittyvät tiedot kohteesta, rakenne- ja remonttikuvat sekä toteutuksesta yms.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta palveluntarjoajille eikä kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistahoille, joilla on oikeus tietojen saantiin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten enintään 5 vuoden ajan henkilön viimeisestä käyttö tapahtumasta, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja, työsopimuksia, kuvia yms käsitellään:

• lain sallimissa puitteissa palveluidemme markkinointiin ja suoramarkkinointiin

• yhteydenotto pyyntöjen käsittelyyn ja niihin vastaamiseen

• mielipide- tai markkinatutkimuksiin

• palveluidemme käytön seurantaan

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään käyttäjän rekisteröityessä palveluun, tehdessä työsopimuksen tai osallistuessa Kotivalmis Remontit järjestämiin markkinointikampanjoihin ja -tapahtumiin sekä somekanaviin.